История

ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ е развитие на УзанаПолянаФест „Зелените идеи в действие“, който се организира вече четири поредни години през 2011, 2012, 2013 и 2014 г.

През 2009 г. Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (ПМП на ГЕФ) започна организирането на изложения на добри еко-практики, предимно създадени в рамките на съ-финансираните от Програмата проекти, пред широката общественост. Първото изложение се състоя в София през лятото на 2010 г. пред НДК.

През 2011 г. бе решено да се организира голям фестивал на открито, за да могат да се представят широк набор от добри практики, включително и извън финансираните от Програмата, и да има реални демонстрации на продукти и технологии, допринасящи за намаляване на човешкото въздействие върху околната среда и нейното опазване. Мястото бе избрано да е местността Узана, Община Габрово поради централното си разположение – географският център на България.

Името – УзанаПолянаФест. Фестивалът бе организиран със съдействието на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) и Община Габрово и премина при голям успех и над 1000 посетители. Успехът на фестивала убеди ПМП на ГЕФ, че си заслужава да се направи опит той да се превърне в традиция, която да събира на едно място хората, които на практика работят за опазване на околната среда и тези, които желаят да научат и да се включат в такива дейности. Така бе взето решение ПМП на ГЕФ да финансира провеждането на УзанаПолянаФест – 2012.

Второто издание на фестивала привлече повече от 60 организации, фирми, проекти и творци на свободна практика, които да покажат своите постижения. Това превърна събитието в национално изложение на добри еко-практики, успешни био-продукти, иновативни технологии, устойчиви арт-инициативи и свежи зелени идеи.

През 2013 година, когато ПМП на ГЕФ бе закрита, щафетата за организирането на УзанаПолянаФест 2013 и 2014 бе поета от Фондация ТАЙМ, като изданията бяха реализирани с финансовата подкрепа на МОСВ чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната серда (ПУДООС) и с подкрепата на Община Габрово.

Участниците във фестивала бяха вече 90 различни НПО, фирми и институции, а посетителите – през последните години – повече от 3000.
Това доказва, че събитието вече има своето място във фестивалния календар на България, а нашето общество има нужда от подобен форум, който да стимулира изграждането на сътрудничество между всички сектори на обществения живот и гражданите на страната ни. И това е ЕкоФест „Зелените идеи в действие!“

 

Фондация Тайм Екопроекти лого
ЕкоФест „Зелените идеи в действие“ е развитие
на УзанаПолянаФест „Зелените идеи в действие”.

ЕкоФест се организира от Фондация „ТАЙМ – Екопроекти“